МАКСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                   

                                      УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                      

20345, с. Максимівка, Уманський р-н., Черкаська обл., тел. 4-99-85

РІШЕННЯ

8 сесії сільської ради VІІ скликання

Від 04 липня 2016 року                                                                     № 8-1/VІІ

 

Про місцеві податки i збори

 

Відповідно до статей 10, 12, 212-222, 265 – 289, 295 Податкового кодексу України, керуючись пунктом  24 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою, збільшення надходжень до місцевого бюджету сільська рада                                                                                       

  ВИРIШИЛА:

           1. Запровадити з 01.01.2017 року місцеві податки та збори:

 

1)  податок на майно, який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку;

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний збір.

 

2. Встановити з 01 січня 2017 року  ставки місцевих податків і зборів:

 

2.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

1) для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості - 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

2) для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості - не оподатковується.

3) для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб-підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю на території села в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4) для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

2.2. Ставки земельного податку:

 

1) Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб - 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 

2) Податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями) - 0,5 % від їх нормативної грошової оцінки.

 

3) Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які не є  виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

  • для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,25  % від їх нормативної грошової оцінки
  • для багаторічних насаджень - 0,03% від їх нормативної грошової оцінки

 

4) Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено - 1%  від  нормативної грошової оцінки.

 

5) Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної форми власності) - 10  % від нормативної грошової оцінки.

 

6) Податок на земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено - 3 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

 3.  Затвердити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати  (додаток 1);

2) для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (додаток 2).

4. Встановити такі місцеві збори:

1) Збір за місця для паркування транспортних засобів на рівні  0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня  податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1  квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

2) Туристичний  збір на рівні 1 відсотка  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

 

5. Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.

 

1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

   Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

          2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

 

         3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.    

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Розрахунки сум  мiсцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

7. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Максимівської сільської ради.

8. Дане рішення  набуває чинності з 1 січня 2017 року.

9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради  та постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії – Фесенець Т.П.).

      

 

Сільський голова                                                Т.Кривоніс